Stirebuild gebruikt de plugin Towny.
Met Towny kan je een dorp maken, of je bij iemand anders zijn dorp aansluiten.

Termen die in deze tekst worden gebruikt:

  • Inwoner: (Resident)  Iemand die lid is van een Dorp
  • Burgemeester: (Mayor)  Een leider van een Dorp
  • Assistent: Co-Burgermeester, heeft toegang tot de meeste Burgermeester commando’s
  • Vrienden: (Friends) Mensen op je vriendenlijst, ze hoeven niet uit het zelfde dorp als jou te komen.
  • Buitenstaanders: (Outsiders) Mensen die niet in je dorp leven.
  • Bondgenoten: Inwoners van geallieerde dorpen in je land.

Je kan kiezen of je bij een bestaand dorp aansluit of zelf een dorp begint
Newbie spelers kunnen niet zelf een dorp beginnen, ze kunnen zich wel bij een ander dorp aansluiten.

Als je bij een dorp wil aansluiten, dan moet je worden uitgenodigd door het dorp.
Commando’s voor burgemeester vind je wat verder op deze pagina.

Een dorp moet een dagelijkse onderhoud kosten betalen.
Om dit te betalen kunnen burgemeesters belasting instellen voor inwoners van hun dorp.
De hoeveelheid van de belasting kan door de burgemeester worden ingesteld.
Wanneer je deze belasting niet kan betalen, dan word je automatisch uit het dorp gezet.

Je kan ook handmatig geld in de bank van jou Dorp stoppen
Dit doe je met /town deposit [geld]
Alle inwoners kunnen geld in de bank stoppen maar alleen de burgemeester kan er geld uithalen.

Burgemeestes kunnen stukken land beschikbaar stellen voor Inwoners om op te bouwen.
Je kan dan een stuk land kopen door in dat stuk land te gaan staan en /plot claim te gebruiken
Je kan het land unclaimen met /plot unclaim

Je kan een naam voor jou stuk land instellen met:
/plot set name [naam]

Je kan mensen toelaten te bouwen op jou stuk land door ze aan jou vriendenlijst toe te voegen.
Dit doe je met /resident friend [add/remove] [speler]  – (add = toevoegen, remove = verwijderen)
Deze spelers hoeven niet uit het zelfde dorp als jou te komen.

Als je iets wil discussiëren tussen inwoners dan kan je in een prive chat gaan voor je dorp.
Dit doe je met /tc
Als je iets wil discussiëren in je land, dan gebruik je /nc 
Als je terug wil naar de gewone chat, dan gebruik je /g

/town [dorp] – Laat de status van een dorp zien, als je geen dorp geeft dan krijg je de status van je eigen dorp.
/town spawn – Teleporteer naar je dorp spawn.
/town online – Laat alle spelers van je dorp zien die online zijn
/town list – Laat een lijst van dorpen op de server zien.
/town leave – Verlaat je dorp

Burgermeester Commando’s:

Als je zelf een dorp wil maken
Dan kun je /town new [townname] gebruiken.
Wanneer je dit commando gebruikt dan word automatisch de chunk waarin je staat geclaimed.
Gebruik dit commando dus alleen wanneer je op de plek staat waar je het dorp wil hebben.
Het kost 100 Credits om een dorp te maken.

Je moet per dag 10 Credits betalen om je dorp te houden.
(Dit word verhoogd met 10 voor ieder stuk land, dus als je 2 stukken land hebt dan betaal je 20 Credits per dag)
Dit geld moet in de bank van je dorp zitten
Je kan geld in je dorp bank doen met /town deposit [geld]
Alle inwoners kunnen geld in de bank doen maar alleen de burgemeester kan geld eruit halen met /town withdraw [geld]
Als je dorp de dagelijkse onderhoud kosten niet kan betalen dan word het verwijdert.
Je word automatisch gewaarschuwd wanneer je inlogt als er niet genoeg geld voor de volgende dag in de dorp bank zit.

Je kan mensen uitnodigen voor je dorp met /town [add/kick] [spelers]  – (Add = Toevoegen aan je dorp, Kick = Verwijderen uit je dorp)

Je kan extra land claimen om je dorp uit te beiden.
Je kan 4 chunks land claimen per inwoner.
(Een chunk is 16x16x256)
Dus als je het enige lid van je dorp bent, dan kan je 4 chunks claimen.
Je kan land claimen met het /town claim commando
Het kost 200 Credits per chunk.
Je kan land unclaimen met /town unclaim.

Je kan ook bonus chunks kopen naast de 4 per inwoner.
Je kan totaal 10 bonus chunks kopen.
Je kan dit doen met /town buy bonus [aantal chunks]
Het kost 750 Credits voor de eerste chunk en het word meer per chunk.

Om de rechten van andere inwoners te veranderen zoals bouw rechten
kun je het /town set perm [level] [type] [on/off] command gebruiken.  – (On = Aan, Off = Uit)
Geldige levels zijn: Resident, Ally, Outsider.
Geldige Types zijn: build, destroy, switch, itemuse   – (build = bouwen, destory = vernietigen, switch = blokken gebruiken, itemuse = gebruik van voorwerpen)
Voorbeelden:
/town set perm resident build off – Blokkeert inwoners van het plaatsen van blokken in je dorp.
/town set perm outsider switch on – Laat buitenstaanders toe om kisten, hendels, etc te gebruiken in je dorp.

Je kan stukken land verkopen aan andere inwoners
Je kan een stuk land te koop zetten met /plot forsale [kosten]
Als je het gratis wil geven, zet dan bij kosten 0 neer.
Als je een stuk land niet langer te koop wil zetten, gebruik dan /plot notforsale

Als je wil dat inwoners alleen in hun eigen stuk land kunnen bouwen,
Dan geef/verkoop je ze een plot and zet dan de inwoner bouw en vernietig rechten uit (Zie boven)
Nu kunnen ze alleen bouwen in hun eigen stuk land.

Je kan belasting opzetten die je inwoners dagelijks moeten betalen.
Je kan dit doen met /town set taxes [geld]
Je kan ook extra belasting instellen voor land eigenaren met
/town set plotprice [geld]
Spelers die dan eigenaar zijn van een stuk land moeten dan beide de normale belasting en de land belasting per stuk land betalen

Als je een inwoner wil promoveren naar Assistent
dan gebruik je /town rank add/remove [inwoner] [rank]  – (Add = toevoegen, Remove = Verwijderen)
Op dit moment is Assistent de enige rank die je kan geven.
Assistenten hoeven geen belasting te betalen en hebben toegang tot de meeste Burgemeester Commando’s

/town set board [bericht] – Stel een bericht in dat inwoners zien als ze inloggen.
/town set mayor [speler] – Stel een nieuwe burgemeester voor je dorp aan.
/town set name [naam] – Verander de naam van je dorp.
/town set tag [tag] – Stel een korte naam in voor het dorp die je naast je naam in chat ziet. (Max 4 letters) (Gebruik clear in plaats van een naam om de naam te verwijderen)
/town delete – Verwijdert je Dorp.

Landen:

2 of meer dorpen kunnen samen werken en een Land beginnen
Een land heeft een Koning (King) in plaats van een Burgemeester
Je kan een land aanmaken met /nation new {naam van land}
Het kost 2000 Credits om een land te maken.
En het kost 100 Credits per dag om je land te houden.
Als dit geld niet kan worden betaald dan word het land verwijdert.
Dit geld moet in de bank van het Land zitten, niet in de bank van je Dorp.

Je kan andere dorpen uitnodigen in je land met /nation add {dorp}
En je kan ze uit je land zetten met /nation kick {dorp}

Een land heeft een aparte bank waar het geld in moet voor de dagelijkse onderhoud kosten.
Je kan hier geld indoen met /nation deposit [geld] 
Net zoals met dorpen, kan alleen de koning geld uit de bank halen met /nation withdraw [geld]

Als koning kan je spelers speciale namen geven
Je heeft spelers een voorvoegsel met /nation set title [speler] [naam]
En je kan een achtervoegsel geven met /nation set surname [speler] [naam]

Je kan ook een ander land je bondgenoot of je vijand maken
Dit kan je doen met /nation [ally/enemy] [add/remove] [land]  – (Ally = Bondgenoot, Enemy = Vijand), (Add= Toevoegen, Remove = Weghalen)

Je kan naar andere dorpen teleporteren in je land en in geallieerde landen.
/town spawn [dorp]
Het kost 5 Credits om naar een ander dorp in je land te teleporteren en het kost 10 Credits om naar een dorp in een geallieerde land te teleporteren.

/nation set king [speler] – Stel een nieuwe koning aan in je land.
/nation set capital [dorp] – Verander de hoofdstad van je land
/nation set name [naam] – Verander de naam van je land
/nation set tag [tag] – Stel een korte naam in voor het land die je naast je naam in chat ziet. (Max 4 letters) (Gebruik clear in plaats van een naam om de naam te verwijderen)

Oorlog:

Een oorlog event kan worden gestart tussen landen.
Het event moet gestart worden door een Admin.
Ik voeg later meer info toe over het oorlog event.

%d bloggers liken dit:
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept